Prelucrarea datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

1. Informații

1.1 Această informare a fost publicată pe data de 22 Mai 2018 și a fost concepută pentru a informa vizitatorii website-ului www.vaspavitconsulting.ro în legătură prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și unde ne puteți contacta pentru a sesiza sau reclama prelucrare neautorizată.

1.2 Societatea SC VasPav IT Consulting SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, Mehedinți, Bld. Revoluției 1989, nr. 1, bl B1, Sc1, Et3, Ap37, Mehedinți, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

2. Procesarea Datelor

2.1 Vom procesa date cu caracter personal prin formulare de contact care sunt folosite în (posibile) viitoarele tranzacții comericale. Societatea noastră încheie contracte doar cu persoane juridice, iar colectarea unui minimum de date ne ajută la generarea unui contract și factură.

2.2 Singurele formulare de contact valide pe website este cel din pagina de contact (www.vaspavitconsulting.ro/contact) și cel de ofertă personalizată (www.vaspavitconsulting.ro/oferta-personalizata-seo/) și poate fi folosit în cazul în care se doresc modificări în sistemul de prelucrare al datelor. Datele sunt procesate din formularul de contact sunt folosite doar în scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră și asta doar dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor conform art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a.

2.3 Utilizăm cookies doar pentru buna funcționare a site-ului. Nu sunt folosite în scopuri promoționale. Prin utilizarea website-ului www.vaspavitconsulting.ro, sunteți de acord cu prelucrarea datelor prin intermediul acestor cookie-uri conform art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a.

3. Instrumentele de analiză
Folosim următoarele instrumente de analiză. Datele sunt folosite în scopuri comericale.

3.1 Google Analytics

3.2 Facebook Pixel

3.3 HotJar

4. Drepturile dumneavoastră

• Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul, Art. 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru a le opri (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul77 GDPR).

4.1 Orice reclamație sau sugestie se poate trimite pe directorgeneral@vaspavitconsulting.ro – Mihai Vasilan.